TİCARİ İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ

4 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ uyarınca ticari elektronik ileti göndermek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin Ticari İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma zorunluluğu doğdu. Yapılan değişiklik uyarınca bu faaliyetlerde bulunan hizmet sağlayıcılarının 1 Haziran 2020 tarihine kadar İYS’ye kayıtlarını tamamlamaları ve alıcılara ilişkin ticari elektronik ileti alma onayı içeren veri tabanlarının sisteme aktarmaları gerekmektedir.

Ticari elektronik iletileri, aracı hizmet sağlayıcısı (Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler) aracılığıyla gönderenlerin de İYS’ye kaydı zorunludur. Aracı hizmet sağlayıcı konumunda olanlar İYS’ye kayıt olma zorunluluğunu yerine getirmeyen hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatamaz. Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz. Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatamaz. Aracı hizmet sağlayıcıların e-posta ile iletilen ticari elektronik iletiler için onay kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişikliklere, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler; devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletilerin, gönderimi öncesinde İYS üzerinden onay kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Ancak hizmet sağlayıcılar, bu istisnalara dayanarak ileti gönderirken aracı hizmet sağlayıcıya hangi istisnaya dayandığına dair bir beyanda bulunması gerekmektedir. Tacir veya esnaf olan alıcılara gönderim yapılırken ise İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

Alıcılara da 1 Haziran 2020 tarihinde onaylarının İYS’ye yüklendiğine dair bir mesaj gönderilecek ve 1 Eylül 2020 tarihine kadar İYS’ye yüklenen onaylarını reddedebilme imkanları olduğu belirtilecektir. Alıcılar bu sistem üzerinden hangi hizmet sağlayıcılarına onay verdiklerini ya da hangilerine verdikleri onayı kaldırmak istediklerini seçebileceklerdir. Ayrıca alıcıların bu sistem üzerinden hizmet sağlayıcılarını şikayet etme imkanı da bulunmaktadır. Eklemek gerekir ki ilgili Yönetmelik uyarınca Ticaret Bakanlığı burada belirtilen tarihleri 3 ay süre ile uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Onay kayıtlarının; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten ve ileti gönderimlerine dair diğer kayıtların kayıt tarihinden itibaren saklanması gereken bir yıllık süre, üç yıla çıkarılmıştır. Ayrıca sesli arama içeriklerinde tacirler için ticaret unvanına, esnaflar için ad ve soyada yer verileceği, hizmet sağlayıcının bunlara ek olarak marka veya işletme adı gibi kendisini tanıtan diğer bilgilere yer verebileceği hükmü getirilmiştir.

Hizmet sağlayıcıların Yönetmelik değişiklikleri sonrasında ilgili mevzuata uyum için yapması gerekenler özetle aşağıdaki gibidir:

  1. İYS’ye 01 Haziran 2020 tarihinden önce kayıt olunması
  2. Mevcut ticari elektronik ileti onaylarını, onay metinleri ve onay ile ilgili deliller doğrultusunda değerlendirilerek onaylı/onaysız iletişim bilgisi verilerinin ayrıştırılması
  3. Onaylı olduğu tespit edilen alıcılara ilişkin verilerin sistem tarafından belirlenecek veri formatına dönüştürülmesi ve İYS’ye yüklenmesi
  4. Mevcut onay/ret alma süreçlerinin İYS süreçleri ile uyumluluğunun kontrolü ve süreçlerde gerekli güncellemelerin yapılması
  5. Mevcut ticari elektronik ileti yönetim sistemlerinin; İYS üzerinden gelen onay/ret bilgilerini alabilecek, sisteme bu bilgileri gönderebilecek ve her gönderim öncesinde onay kontrolü yapabilecek hale getirilmesi
  6. Mevcut onay ve ileti gönderimlerine ilişkin kayıt saklama sürelerinin güncellenmesi

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye ihtiyaç duymanız halinde büromuz ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Stj. Av. Ozan Parlak
ŞUBAT 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: