ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’TEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

15 Ekim 2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda kimlik doğrulama işlemlerine ilişkin değişiklikler yapılmış ve kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi, bu sertifikanın yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar detaylıca düzenlenmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Yönetmelik kapsamında getirilen değişikliklere bu yazımızda kısaca değinmeye çalışacağız.

Yönetmelik kapsamında getirilen değişiklikler genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir;

  • Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (“ESHS”), kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikalar yükleyebilecektir.
  • Kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika ve benzer altyapıyı kullanan farklı elektronik sertifikaların yüklenebilmesi için gerekli olan rol ve güvenli iletişim sertifikalarının sadece mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS’lere verileceği düzenlenmiştir.
  • ESHS internet sayfasından, başvuru sahibinin kimlik kartına nitelikli elektronik sertifika yüklenmesi talebinin ön başvurusunu alınabilmektedir. Bu başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru sahibini nitelikli elektronik sertifika yükleme işleminin yapılacağı Kart Erişim Cihazı’nın (KEC) olduğu yere yönlendirilecektir.
  • ESHS kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yüklenebilmesi için öncelikle Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 13/Ç maddesine  uygun olarak başvuru sahibinin kimliğini doğrular. Kimlik kartı vasıtasıyla kimlik doğrulama işlemi yapılırken 13/Ç maddesindeki bilgiler gerekli olacaktır. ESHS sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemleri bu Yönetmelik’te gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
  •  Kimlik kartı ile Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 13/Ç maddesine ve elektronik ortamda Kimlik Doğrulama Yönetmeliği hükümlerine göre kişinin kimliğinin doğrulanması halinde, bizzat hazır bulunma şartı aranmayabilecektir.
  • ESHS, kimlik kartına uzaktan nitelikli elektronik sertifika yükleme, yenileme ve iptal işlemlerini Vatandaşın kimliğini doğrulama işlevinde kullanılan kart terminali olan KEC ile güvenli iletişim sağlayarak ve özel anahtarların cihazdan dışarı çıkmaması, veri sızıntısı olmaması için yazılımsal ve donanımsal gerekli tüm tedbirleri alarak/aldırarak yapabilir.  Güvenli iletişim esnasında kullanılan tüm bileşenlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olması sağlanmalıdır.
  • ESHS, kimlik kartı vasıtasıyla uzaktan nitelikli elektronik sertifika yönetimine ilişkin tüm işlemlere, bu işlemlerin yapıldığı zamana işlemleri yapan kişi veya kişilere ait bilgileri içeren kaydı güvenliğini, gizliliğini, bütünlüğünü sağlayarak en az 20 yıl süre saklamakla yükümlüdür.

Stj. Av. Sıla ATİLLA

TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: