VERBİS KAYIT SÜRELERİ UZATILDI!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından alınan karar ile VERBİS kayıt sürelerinin uzatıldığı Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde ilan edildi.

Kurul’un 2021/238 sayılı kararı uyarınca aşağıdaki şartları sağlayan veri sorumlularının VERBİS’e en son aşağıda belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırması gerekmektedir. 

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son kayıt tarihi 31.12.2021’dir.                             

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan şirketler için son kayıt tarihi 31.12.2021’dir.

– Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları için son kayıt tarihi 31.12.2021’dir.

Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. Sinem İLİKLİ

TARLAN BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: