EYT HAKKINDA EN ÇOK SORULAN 5 SORU

Ülke gündemimizde bir süredir emeklilikte yaşa takılanların talepleri ya da daha kısa adıyla “EYT” ve bu kapsamda yapılması düşünülen düzenlemeler bulunmaktadır. Uzun uğraşlar ve geniş halk kitlelerinin sesini duyurma çabasıyla EYT düzenlemesi 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyi kısaca tarif etmemiz gerekirse yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlardan, kanuni düzenlemeler uyarınca yaş dışındaki diğer şartları taşıyan kişilere de yaşlılık veya emekli aylığına başvurma şansı tanındı. Bu sebeple de bu düzenleme çok fazla kişiyi etkilediğinden oldukça yankı uyandırdı.

Bu yazımızla EYT’lilerin çalışma hayatlarına dair en çok merak edilen 5 hukuki soruyu sizler için cevaplandırdık.

Continue reading “EYT HAKKINDA EN ÇOK SORULAN 5 SORU”

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili düzenleme gereğince 6502 sayılı Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2023 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Continue reading “TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI”

EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES

INTRODUCTION

-In terms of disputes in civil courts, legal remedies are divided into ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies.

-As a rule, parties can only apply for ordinary legal remedies (regional courts of appeals and supreme court of appeals) against unfinalized decisions. However, in exceptional cases, it is possible to apply for extraordinary legal remedies (appeal in favor of law and reinstatement of the judgement) against finalized judgements.

Continue reading “EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES”

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

GİRİŞ

-Hukuk mahkemelerindeki uyuşmazlıklar bakımından kanun yolları olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

-Taraflar kural olarak, kesinleşmemiş kararlara karşı sadece olağan kanun yollarına (istinaf ve temyiz yolu) başvurabilirler. Fakat istisnai durumlarda kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına (kanun yararına temyiz ve yargılamanın iadesi) başvurabilmeleri mümkündür.

Continue reading “OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI”

DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen çok şiddetli iki deprem, 11 ili etkileyen büyük bir felakete yol açmıştır. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle gerek yıkılan binalar ve yaşanan can kayıpları gerekse de depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri ve yardımların ulaşmasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle idarenin sorumluluğu tartışılır olmuştur. Bu yazımızda idarenin deprem nedeniyle oluşan zararlarla ilgili sorumluluğuna değinilmeye çalışılmıştır.

Continue reading “DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU”

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KADININ BEKARLIK SOYADINI KULLANMASI

GİRİŞ

Kadınlar, evlenmeleri itibariyle kocalarının soyadlarını kullanmaya başlarlar. Kanun, kadınlara kocalarının soyadını kullanma ya da gerekli makamlara talepte bulunulması halinde hem bekarlık soyadlarını hem de kocalarının soyadlarını aynı anda kullanma hakkı tanımıştır. Fakat kadının, evlilik birliği içerisinde sadece bekarlık soyadını kullanması ile ilgili kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada gelişen Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı ile birlikte 2015 yılından itibaren kadınların dava açmaları halinde evlilik birliği içerisinde tek başına bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri mümkündür.

Continue reading “EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KADININ BEKARLIK SOYADINI KULLANMASI”

POSTPONEMENT OF GENERAL ASSEMBLY MEETINGS IN JOINT STOCK COMPANIES

According to Turkish Commercial Code (“Code”) joint stock companies must convene the annual general assembly meetings at least once in a year. In these meetings the resolutions about financial statements, activity reports, election and release of board members, dividend distribution and other related issues are taken. Although the general assembly meetings must be held within 3 months after the fiscal year ends, the Code and the Regulation on the Procedures and Principles of General Assembly Meetings of Joint Stock Companies and Representatives of the Ministry of Customs and Trade to be Present at These Meetings (“Regulation”) regulate specific conditions in which the general assembly meetings may be postponed. In this article, we would like to mention about these conditions.

Continue reading “POSTPONEMENT OF GENERAL ASSEMBLY MEETINGS IN JOINT STOCK COMPANIES”