TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6. maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) 16.12.2022 tarihli ve 32045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili düzenleme gereğince 6502 sayılı Kanun’un “Ceza hükümleri” başlıklı 77’nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları 1/1/2023 tarihinden itibaren, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun “İdari para cezası” başlıklı 17’nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen % 122,93 oranında artırılarak uygulanacaktır.

Continue reading “TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI”

EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES

INTRODUCTION

-In terms of disputes in civil courts, legal remedies are divided into ordinary legal remedies and extraordinary legal remedies.

-As a rule, parties can only apply for ordinary legal remedies (regional courts of appeals and supreme court of appeals) against unfinalized decisions. However, in exceptional cases, it is possible to apply for extraordinary legal remedies (appeal in favor of law and reinstatement of the judgement) against finalized judgements.

Continue reading “EXTRAORDINARY LEGAL REMEDIES”

OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI

GİRİŞ

-Hukuk mahkemelerindeki uyuşmazlıklar bakımından kanun yolları olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

-Taraflar kural olarak, kesinleşmemiş kararlara karşı sadece olağan kanun yollarına (istinaf ve temyiz yolu) başvurabilirler. Fakat istisnai durumlarda kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı olağanüstü kanun yollarına (kanun yararına temyiz ve yargılamanın iadesi) başvurabilmeleri mümkündür.

Continue reading “OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI”

DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen çok şiddetli iki deprem, 11 ili etkileyen büyük bir felakete yol açmıştır. 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler nedeniyle gerek yıkılan binalar ve yaşanan can kayıpları gerekse de depremin ardından arama kurtarma faaliyetleri ve yardımların ulaşmasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle idarenin sorumluluğu tartışılır olmuştur. Bu yazımızda idarenin deprem nedeniyle oluşan zararlarla ilgili sorumluluğuna değinilmeye çalışılmıştır.

Continue reading “DEPREM NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLARDAN İDARENİN SORUMLULUĞU”

EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KADININ BEKARLIK SOYADINI KULLANMASI

GİRİŞ

Kadınlar, evlenmeleri itibariyle kocalarının soyadlarını kullanmaya başlarlar. Kanun, kadınlara kocalarının soyadını kullanma ya da gerekli makamlara talepte bulunulması halinde hem bekarlık soyadlarını hem de kocalarının soyadlarını aynı anda kullanma hakkı tanımıştır. Fakat kadının, evlilik birliği içerisinde sadece bekarlık soyadını kullanması ile ilgili kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada gelişen Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararı ile birlikte 2015 yılından itibaren kadınların dava açmaları halinde evlilik birliği içerisinde tek başına bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri mümkündür.

Continue reading “EVLİLİK BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KADININ BEKARLIK SOYADINI KULLANMASI”

TR UZANTILI İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

14 Eylül 2022 tarihi itibariyle ‘‘tr.’’ Uzantılı internet alan adlarına ilişkin işlemler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) bünyesindeki TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından gerçekleştirilmektedir.

*.tr uzantılı alan adlarının tahsisi için yapılacak başvurular belgeli ve belgesiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Continue reading “TR UZANTILI İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ”

DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE 2023 YILI İÇİN BELİRLENEN İDARİ PARA CEZALARI

5253 Sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyen derneklere, dernek yönetici ve üyelerine idari para cezası verilebilmektedir. İdari para cezalarının tutarları 2023 yılı için %122,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranı uyarınca belirlenmiştir. Bu itibarla, Dernekler Kanunu uyarınca 2023 yılı için uygulanacak idari para cezaları T.C. İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2023/2 sayılı Genelgesi ile duyurulmuştur.

Continue reading “DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE 2023 YILI İÇİN BELİRLENEN İDARİ PARA CEZALARI”

E-APOSTILLE

E-apostille is a document approval system that allows an official document created in electronic environment to be legally used in another country that is a member and party to the Hague Convention by certifying its authenticity.

The e-apostille service, which is a digital service of Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”), can be accessed via http://www.turkiye.gov.tr, http://www.eapostil.gov.tr, or e-Government mobile application.

Continue reading “E-APOSTILLE”