WHATSAPP HAKKINDA KVKK KAMUOYU DUYURUSU

Kullanım koşullarını güncellemesiyle birlikte kamuoyunda büyük bir yankı uyandıran Whatsapp uygulaması hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından 12.01.2021 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya ilişkin bir kamuoyu duyurusu paylaşılmıştır.

Bu duyuruda;

 • Kişisel verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) kimler hakkında uygulanacağı,
 • Kişisel verileri işleme şartlarından birinin varlığı halinde kişisel verilerin işlenebileceği ve işleme şartlarından biri olmaması halinde açık rızaya dayanarak işleme yapılabileceği,
 • Açık rızanın Kanun’da belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza olarak tanımlandığı ve unsurlarının;
  • Belirli bir konuya ilişkin olması,
  • Rızanın bilgilendirmeye dayanması,
  • Özgür iradeyle açıklanması.

olduğu hususlarına değinilmiştir.

Kurul; WhatsApp Inc. tarafından, WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içeren kullanım şartlarına ilişkin bir güncelleme yapıldığını, bu kapsamda rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair kullanıcılara bilgilendirme iletildiğini tespit etmiştir.

İletilen bilgilendirme metninde atıf yapılan Gizlilik Politikası’nda ise hangi verilerin hangi amaçla işleneceğine yer verilmekle birlikte kimlere hangi amaçlarla aktarılacağı hususlarının net olmadığına kanaat getirmiştir.

Yurtdışında yerleşik bir veri sorumlusu olarak WhatsApp Inc. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ve bu kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rıza alınması hususunda Kurul tarafından;

 • Kullanıcılardan kişisel verilerinin işlenmesine ve yurtdışına aktarılmasına yönelik ortak bir rıza alınmak istenmesi sebebiyle kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine onay verirken aktarılmasına onay vermeyebileceği bu sebeple açık rızanın özgür iradeyle açıklanması hususuna aykırılık teşkil edip etmediği,
 • Yurtdışına veri aktarımı yapılması şartıyla uygulamanın kullanılmasına izin verilmesinin Kanun’da sayılan ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme” ve “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkeleri açısından bir ihlale sebebiyet verip vermediği,
 • Alınmak istenen açık rızanın sakatlanmış olabileceği, bu sebeple kişisel verilerin hukuka uygun işlenip işlenmediğinin tespiti ve Whatsapp Inc. tarafından yapılan güncelleme ile hizmetin rıza şartına bağlanması durumunun ortaya çıkıp çıkmadığı,
 • WhatsApp Inc. tarafından yurtdışında yerleşik başka bir veri sorumlusuna yapılacak kişisel veri aktarımının Kanun’un yurtdışına veri aktarımını düzenleyen hükümlerine aykırılık teşkil edip etmeyeceği

Hususlarının değerlendirileceği ve bu sebeple 12.01.2021 tarihli ve 2021/28 sayılı Karar ile WhatsApp Inc. hakkında resen inceleme başlatıldığı duyurulmuştur.

Ayrıca Kurul tarafından sürece ilişkin olarak 08.02.2021 tarihinde yeni bir değerlendirme yapılacağı da bildirilmiştir.

Av. Sinem İLİKLİ

TARLAN-BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: