KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU ALENİLEŞTİRME HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU PAYLAŞMIŞTIR.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 16.12.2020 tarihinde Alenileştirme Hakkında Kamuoyu Duyurusu paylaşılmıştır. İlgili duyuruda özetle;

– Veri işleme şartlarından birinin de kişinin kendi kişisel verisini alenileştirmiş olması olduğu,

– Alenileştirme şartının oluşması için kişisel verisi işlenecek ilgili kişinin alenileştirme iradesi ile hareket etmesi gerektiği,

– İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirirken güttüğü amaçla sınırlı kalmak üzere alenileştirilen kişisel verinin işlenebileceği

üzerinde durulmuştur.

Diğer bir deyişle, kişisel verinin ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olmasının, veri sorumluları tarafından her türlü amaçla gerçekleştirilecek işleme faaliyetini hukuka uygun hale getirmeyeceğinden bahsedilmiştir.

İlgili duyuruya https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6843/-ALENILESTIRME-HAKKINDA-KAMUOYU-DUYURUSU adresi üzerinden ulaşılabilir.

Av. Sinem İlikli

TARLAN- BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN- AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: