TURKUAZ KART YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Turkuaz Kart Nedir?

Uluslararası İşgücü Kanunu ve Turkuaz Kart Yönetmeliği ile düzenlenen Turkuaz Kart; kart sahibi yabancılara Türkiye’de süresiz çalışma izni, mevzuatta belirtilen yakınlarına ise Türkiye’de ikamet etme izni sağlayan bir belgedir.

Turkuaz Kart Kimlere Verilir?

Nitelikleri mevzuatta belirtilmiş olan yüksek nitelikli işgücü, yüksek nitelikli yatırımcılar, bilim insanları, araştırmacılar, uluslararası başarı sahibi kültürel, sportif ve sanatsal faaliyette bulunan kişiler, Türkiye’nin ve Türk kültürünün tanınırlığına katkıda bulunan kişilere verilir.Turkuaz Kart sahibinin yakınlarından yabancı eşi, kendisinin ya da eşinin ergin olmayan yabancı çocukları ile bağımlı çocukları Turkuaz Kart sahibi yakını olarak ikamet izninden faydalanabilir.

Turkuaz Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’den başvuru yapacaklar Bakanlık Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemini kullanabilirken; yurtdışından başvuru yapacaklar yasal olarak bulundukları ülkedeki Türk Dış temsilciliği aracılığıyla başvuru yapabilir. Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün belirteceği belgelerin başvuru esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. Turkuaz Kart sahibi yakınlarının ikamet izni başvurusu da Turkuaz Kart başvurusu ile birlikte yapılmalıdır.

Turkuaz Kart Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; kişinin eğitim durumu, önceki çalışmaları, sağlayacağı istihdam gibi veriler üzerine çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan uygunluk belgelerine istinaden puanlama oluşturulur. Bunun sonucunda yeterli puanı elde eden kişilere Turkuaz Kart verilir, yeterli puanı bulunmayan kimselerin başvurusu ise reddedilir.

Geçiş Süresi Nedir?

Kendisine Turkuaz Kart verilen kişiler ilk üç yıl boyunca denetlenmekte olup faaliyetleri ve taahhütlerini yerine getirme durumu değerlendirilmektedir. Bu süreçte geçiş süresi kaydının kaldırılması talebinde bulunulmadığı ya da böyle bir talepte bulunulup, talebin reddedildiği hallerde Turkuaz Kart iptal edilir. Ancak geçiş süresinin son 180 günü içerisinde yapılmış ve kabul edilmiş bir başvuru mevcutsa geçiş süresi kaydı kaldırılır ve kişi süresiz olarak Turkuaz Kart kullanmaya hak kazanır.

Turkuaz Kart Hangi Durumlarda İptal Edilir?

  • Turkuaz Kart’ın geçerlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde Türkiye’ye giriş yapılmaması ya da mücbir sebep olmaksızın aralıksız 2 yıl boyunca Türkiye dışında bulunulması,
  • Pasaport ya da pasaport yerine geçen belgenin yenilenmemesi,
  • Kanun hükümlerine aykırı ya da kayıt dışı çalışıldığının tespit edilmesi,
  • Bir yıl kesintisiz olarak çalışmama,
  • Sahte ve yanıltıcı belgelerle başvurma,
  • 6458 sayılı Kanuna göre, Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek, vize verilmeyecek veya sınır dışı etme kararı alınacak yabancılardan olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
  • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi hallerinde Turkuaz Kart iptal edilir.

Stj. Av. Kerem Utku Örer

MART 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: