GÜVEN DAMGASI

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin ve e-ticaretin önem kazanmasıyla birlikte tüketicilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli adımların atılması bir zorunluluk halini almıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu ihtiyacı karşılamak adına çeşitli ülkelerin uygulamalarını incelemiş ve bunun sonucunda Güven Damgası uygulamasını başlatmaya karar vermiştir.

Bakanlık; Güven Damgası uygulamasıyla, belirlemiş olduğu asgari standartları karşılayan e-ticaret sitelerini tespit etmek ve tüketicileri bu siteleri kullanmaya teşvik etmek suretiyle onların dolandırıcılık gibi risklerden korunarak; güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamayı hedeflemektedir.

6 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ bir e-ticaret sitesinin Güven Damgası almaya hak kazanması için gereken asgari şartları belirlemiştir. Tebliğ gereği aranan şartlar şunlardır:

 • Kişisel veri ve ödeme bilgisi içeren tüm işlemler SSL sertifikasıyla korunmalıdır.
 • Yetkilendirilmiş sızma testi hizmet sağlayıcıları aracılığıyla düzenli olarak sızma testi yaptırılmalıdır.
 • E-Ticaret sitesinin içeriği ve site üzerinde yapılan satışlar bunlara ilişkin mevzuata uygun olmalıdır.
 • Site üzerinde satışı yapılan ürün ve hizmetler hakkında doğru ve detaylı bilgiler, ürünlerin görselleri ve satış sonrası kargo takip bilgileri gibi bilgiler kullanıcıların erişimine sunulmalıdır.
 • Kullanıcıların şikâyetlerini iletebilecekleri internet tabanlı bir iletişim aracı ile aktif bir telefon numarası sağlanmalıdır.
 • Güven Damgası başvurusunda bulunacak servis sağlayıcının tebliğde belirtilen ceza kanunu hükümlerinden birini ihlal etmesi nedeniyle mahkûm olmamış olması gerekmektedir.
 • Güven Damgası başvurusunda bulunacak servis sağlayıcının iflas etmiş olması halinde, itibarının iade edilmiş olması gerekmektedir.

E-Ticaret sitesine Güven Damgası almak isteyen servis sağlayıcı Güven Damgası Sağlayıcıları’ndan (GDS) birine başvurmalıdır. Başvuru üzerine GDS, servis sağlayıcının gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını incelemek suretiyle başvuruyu değerlendirir ve kabul ettiği takdirde Güven Damgası verdiği servis sağlayıcıyı düzenli aralıklarla denetler. Denetimler sonucunda servis sağlayıcının artık Güven Damgası’na sahip olmak için gerekli koşulları taşımadığı tespit edildiği takdirde servis sağlayıcıdan 15 gün içinde eksiklikleri gidermesi istenir. Aksi takdirde eksiklikler giderilene dek Güven Damgası askıya alınır.

Şu hallerde Güven Damgası iptal edilir:

 • Servis sağlayıcının istemi,
 • E-Ticaret faaliyetlerinin durdurulması,
 • Güven Damgasının askıya alınmasından itibaren 30 gün içinde eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi,
 • Tebliğde belirtilen yasal düzenlemeleri ihlal eden faaliyetlerde bulunulması,
 •  Bir takvim yılı içinde 3. defa Güven Damgasının askıya alınmasını gerektiren faaliyetlerde bulunulması,
 • Güven Damgası almaya hak kazanmak için gerekli asgari koşullara ilişkin eksik bilgi veya yanıltıcı belge sunulmuş olması,
 • Servis sağlayıcının iflası

Stj. Av. Kerem Utku Örer

TEMMUZ 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: