SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KHK’LERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM Genel Kurulu’nda 18.06.2017 tarihinde kabul edilmiş olup önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Kanunla birlikte:

  • Haftada 6 günden fazla çalışma yasağını düzenleyen Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış olup 6 günden fazla çalışma yapmak isteyen işletmeler için artık belediyeden ruhsat almak gerekmeyecektir.
  • Sanayici tanımının kapsamına bilişim teknolojisi ve yazılım üreten firmalar da alınmıştır. Sanayi Siciline kaydolmayla ilgili yeni yükümlülükler ve prosedürler uygulanacaktır. Ön kayıt ve elektronik kayıt sistemi getiriliyor.
  • Yaş haddinden emekli olması gereken öğretim üyelerinin 75 yaşına dek çalışmaya devam etmesinin yolu açılıyor.
  • Yükseköğretim kurumlarına sermaye şirketi statüsünde Teknoloji Transfer Ofisi kurma imkanı tanınıyor. Bu ofisler kamu ve özel sektörle işbirliği yaparak, Ar-Ge ve yenilikçilik alanında üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alma ve uygulamaya aktarma gibi amaçlarla faaliyet göstermesi öngörülüyor.
  • Yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerinin kalitesini korumak, geliştirmek ve tespit etmek amacıyla bir kurul oluşturuluyor.
  • Yeni üniversiteler kurulup bazı vakıf üniversitelerinin adları değiştiriliyor.
  • KOSGEB sağladığı destekler kapsamında erken ödeme yapabilmesinin önü açılıyor.
  • OSB’nin kuruluşuyla ilgili düzenlemeler yer alıyor.
  • Elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri bakımından, İş sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerin ilişkin yükümlülükleri içeren kanun hükümlerinin yürürlük tarihi 01.07.2017 tarihinden 01.07.2020 tarihine erteleniyor.
  • Elliden az çalışanı bulunup az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında yaptırılması gereken sağlık muayeneleri artık işyeri hekimleri yerine aile hekimleri ve kamu hizmet sağlayıcıları tarafından da yapılabilecek hale geliyor. (Eskiden ondan az çalışanlar içindi)

HAZİRAN 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: