ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

13 Ağustos 2016 Tarihli ve 29800 Sayılı Resmî Gazete’ de 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun’un getirdiği yenilikleri kısaca aşağıdaki gibidir: 

  • Kanun toplamda 5 bölüm ve 29 maddeden oluşmaktadır.
  • Kanunun kapsamı ‘Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişiler’  olarak belirtilmiştir.
  • Kanun ile, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı Uluslararası iş gücü politikalarını izlemek üzere yetkilendirilmiştir. Yabancıların çalışma izni başvuruları da bu kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanmıştır. Kanuna göre başvurular doğrudan yahut aracı  kurum ile Bakanlık’a yapılacaktır. Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların  çalışma izni başvuruları değerlendirilirken bir ön izin alınacaktır. Çalışma izni ilk başvuruda en çok 1 yıllık süre ile verilecektir. Türkiye’de uzun dönem ikamet izni  ve en az 8 yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar  süresiz çalışma izni başvurusu yapabilecektir.
  • Kanunla getirilen bir diğer düzenleme ‘Turkuaz Kart’ tır. Kanunda ‘Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Turkuaz Kart sahibinin eşine ve çocuklarına da  Turkuaz kart sahibinin yakını olduğunu gösteren ve ikamet belgesi yerine geçen kart verilir’ denilmektedir. Turkuaz kart sahibi yine bu kanunda düzenlenen süresiz çalışma izni hükümlerinden yararlanacaktır. Kanuna göre çalışma izni alınırken KKTC vatandaşlarına bazı istisnalar tanınabilir.
  • Çalışma izni  6458 Sayılı Kanun uyarınca ikamet izni yerine geçecektir.
  • Kanuna göre, çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2 bin 400 lira, bağımsız çalışan yabancıya 4 bin 800 lira, yabancı çalıştıran işveren veya işveren vekiline her bir yabancı için 6 bin lira idari para cezası verilecektir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, 
TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU

AĞUSTOS 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: