İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA

İleti Yönetim Sistemi, ticari elektronik ileti göndermekte olan gerçek ve tüzel kişiler ile bu iletileri alan kişileri ilgilendiren bir sistem olarak ilgili mevzuatta Ocak 2020’de yapılan değişikliklerle gündeme gelen bir sistemdir.

“Ticari Elektronik İleti” Nedir?

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler ticari elektronik ileti olarak tanımlanmaktadır.

Kısaca ticari amaçla gönderilen her türlü elektronik ileti bu kapsamda değerlendirilmektedir. İlaveten özel günlere ilişkin kutlama mesajları ve temenniler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Kimler İleti Yönetim Sistemine Kayıt Olmak Zorunda?

Hizmet sağlayıcı yani elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ileti yönetim sistemine kayıt olmakla yükümlüdür.

İleti Yönetim Sistemine Hangi Bilgiler Kaydedilmeli?

Ticari elektronik ileti gönderilecek alıcıların İletişim adresleri, (Telefon numarası veya e-posta adresi), izin tarihleri, iletişim kanalı (arama/mesaj/e-posta), alıcı tipi (Bireysel/Tacir) ve izin kaynağı bilgileri sisteme yüklenmelidir.

İleti Yönetim Sistemine Kaydedilmeyen Alıcılara Ticari Elektronik İleti Gönderilebilir Mi?

Hayır, elektronik ticari ileti gönderebilmek için izinlerin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

Önemli Tarihler Nelerdir?

31/12/2020 – 150.000 üzerinde izin yükleyecek hizmet sağlayıcıların izinleri sisteme yüklemeleri için son gün
31/05/2021 – 150.000 ve altında izin yükleyecek hizmet sağlayıcıların izinleri sisteme yüklemeleri için son gün

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Yaptırımlar Nelerdir?

Geçerli bir şekilde onay alınmaksızın ticari elektronik ileti gönderilmesi halinde 2021 yılı tutarlarına göre yaklaşık 11.500,00-TL tutarında idari para cezası uygulanabilmektedir. İletinin toplu olarak gönderilmesi halinde bu tutarın 10 katı kadar idari para cezası uygulanabilmektedir.

İYS’ye yüklenmeyen onaylar yukarıda belirtilen tarihten itibaren geçersiz kabul edileceğinden, onay alınmış olsa bile İYS’ye yüklenmediği takdirde yukarıdaki gibi yaptırım uygulanması söz konusu olabilecektir.

Av. Kerem Utku ÖRER

TARLAN – BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN – AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: