KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİ NOTU

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi henüz belirtilmediğinden kayıt yükümlülüğü henüz başlamamıştır.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre:

  • Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün istisnaları Kurum tarafından ilan edilecektir.
  • Sicile kayıt yükümlülüğünün gerçekleştirileceği VERBİS çalışmaya başlayacaktır.
  • Kurum tarafından sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi ilan edilecektir.

Her ne kadar Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğü henüz başlamamış olsa da veri sorumlularının:

  • Kişisel Veri Envanteri’ni mevzuata uygun bir şekilde hazırlamaları,
  • Kişisel verileri işlerken Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerini dikkate almaları,
  • Silinmesi, yok edilmesi yahut anonim hale getirilmesi gereken verileri tespit ederek bunlar için mevzuata uygun olarak gerekli işlemi derhal uygulamaları gerekmektedir.

Veri sorumluları:

  • Yurtdışında yerleşik ise mevzuata uygun bir şekilde Veri Sorumlusu Temsilcisi,
  • Yurtiçinde yerleşik tüzel kişi ve yurtdışında yerleşik tüzel kişinin veri sorumlusu temsilcisi ise İrtibat Kişisi belirlemelidir.

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmakla yükümlü olacak veri sorumlularının Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası oluşturması da gerekecektir.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce (7 Nisan 2016) işlenen kişisel verilerin de 7 Nisan 2018 tarihine dek mevzuata uygun hale getirilmesi gerektiğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bundan sonraki süreçte Kurum tarafından yapılacak duyurular belirleyici olacak olup bunlar hakkındaki bilgi notlarımızı LinkedIn ve Blog sayfalarımızdan takip etmenizi rica ederiz.  

Derya Baksı – Ortak Avukat 
Kerem Utku Örer – Avukat

OCAK 2018 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: