SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIMINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecekleri genel kurul toplantıları hakkında duyuru metni yayınlanmıştır. Duyuruda kısaca; kamu iştiraki dışındaki sermaye şirketlerinin bu yıl yapacakları genel kurul toplantılarında 2019 yılı öncesi hesap dönemlerine ilişkin elde etmiş oldukları kârı dağıtamayacakları ve 2019 yılına ait elde etmiş oldukları net kârın da maksimum %25’ini dağıtabilecekleri ve ayrıca Yönetim Kurulu’na da kâr payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyeceği belirtilmiştir.

İlgili duyuru metni;

Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısında, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin” 13/5’inci maddesine dayanılarak;

“Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…”

Üyelerimize saygı ile duyurulur.

https://www.ito.org.tr/tr/duyurular/detay/sermaye-sirketlerinin-kar-payi-dagitimi-hakkinda

Stj. Av. Ozan Parlak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: