BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 397/1 fıkrası gereğince aynı maddenin 4. fıkrası kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu belirlenmiş olan anonim ve limited şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetçi tarafından denetlenmesi gerekir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.

Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan rapor, TTK’nın 402/7. fıkrası ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 30. maddesinde belirtildiği üzere finansal tabloların ait olduğu hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul toplantıları için öngörülen azami sürenin sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorunludur. Buna göre bağımsız denetçi raporunun hazırlandıktan sonra anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limited şirketlerde müdürler kuruluna teslim edilmesi gerekmektedir.

TTK’ya göre bağımsız denetçinin genel kurul toplantısında hazır bulunması gerekmektedir. Denetçi denetim faaliyetinin sonuçları konusunda genel kurula açıklamalarda bulunmak ve eğer denetim sözleşmesi feshedilirse fesih tarihine kadar elde ettiği sonuçları rapor haline getirerek genel kurulun bilgisine sunmak zorundadır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 13.maddesinde ise anonim şirketlerin genel kurul gündeminde bulunacak konular arasında denetçi raporunun okunması gösterilmektedir. Yine Yönetmelik’in 15.maddesinde denetçi raporunun genel kurulda hazır bulundurulacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, bağımsız denetime tabi anonim şirketlerin genel kuruluna hazırlanırken bağımsız denetçi raporunun da toplantıda okunması gerektiğine dikkat edilmelidir.

Bağımsız denetim ve hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu konularında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki blog yazımızdan ulaşabilirsiniz: TİCARİ ŞİRKETLERDE BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR? HANGİ KOŞULLARDA DENETİM ZORUNLULUĞU DOĞAR?

Av. Dilara KARTALOĞLU KILIÇ

TARLAN-BAKSI AVUKATLIK BÜROSU


AV. AYLİN TARLAN- AV. DERYA BAKSI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: