MERKEZİ TÜZEL KİŞİLİK BİLGİ SİSTEMİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 16 Nisan 2010 tarihli “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’nin Ticaret Sicimi Memurlarında Uygulanması Hakkında”ki tebliğ uyarınca vakıflar ve dernekler ile ticaret sicilinde kaydı bulunan tüm tacirlere 16 haneli tekil numara verilecek ve bu kuruluşlar söz konusu numaraları ile tanımlanacaktır. Tebliğin 4’üncü maddesinde de belirlendiği üzere kısaca MTK olarak tanımlanan “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi” vakıflar ve dernekler ile yerel olarak tutulan ticaret sicili kayıtlarının merkezi bir veri tabanında elektronik ortamda tutulduğu resmi sicili ifade etmektedir. 

Tebliğ ile yapılan düzenleme uyarınca ticaret sicili işlemlerine ilişkin kayıtların Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’nde tutulmasına 2010 yılı içinde başlanacaktır. Bu bağlamda uygulamaya ilk olarak Mersin Ticaret Sicil Memurluğu’nun başlaması uygun görülmüştür. Daha sonra diğer sicil memurlukları da kademeli olarak sisteme dahil olacaktır. Ticaret Yasası hükümlerine göre ticari işletme ve/veya şirket kurmak isteyen kişiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi’ne erişecek, her türlü kuruluş işlemlerine ilişkin başvurular sistem üzerinden alınacak kullanıcı adı ve şifrelerin veya “Elektronik İmza Yasası” kapsamındaki nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda da kuruluş dışındaki ticaret sicil işlemlerine ilişkin başvurular ise sadece nitelikli elektronik sertifikanın kullanılması suretiyle yapılabilecektir.     


Merkezi Tüzel Kişilik projesi ile birlikte tüm tüzel kişilikler ortak yapıyı kullanarak tüm kamu kurumlarından online hizmet almaya başlayabileceklerdir. Merkezi tüzel kişilik numarası yaygınlaştığında tüzel kişiler birçok çevrimiçi hizmetten yararlanabileceklerdir. Uygulama ile verilecek hizmetler kapsamında kurumlar arası entegrasyon çalışmaları hız kazanacaktır. Yeni şirket kurulumu, bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları ve genel kurul bildirimi çevrimiçi yapılabilecek, onaylanabilecek ve arşivlenebilecektir. İşe başlama, kapama gibi işlemler hızlandırılarak bürokrasinin azaltılması sağlanacaktır. Çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK kayıtları, vergi beyan ve ödemeleri çevrimiçi yapılabilecek, arşivlenebilecektir. Tüm kurumların, tüzel kişilikler ile ilgili iş ve işlemlerinin tek noktadan yapılabilmesi sağlanacaktır.

HAZİRAN 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: