TR UZANTILI İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

14 Eylül 2022 tarihi itibariyle ‘‘tr.’’ Uzantılı internet alan adlarına ilişkin işlemler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) bünyesindeki TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından gerçekleştirilmektedir.

*.tr uzantılı alan adlarının tahsisi için yapılacak başvurular belgeli ve belgesiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Continue reading “TR UZANTILI İNTERNET ALAN ADLARINDA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ”

ALL ASPECTS OF THE TRADEMARK REGISTRATION PROCESS IN TÜRKİYE

The trademark is the best way to distinguish the products and services you produce from the products and services of another business. It is a fact that trademarks that catch our eye as images, texts, and/or a combination of these as logos have almost become the identity of businesses as a result of long efforts. That is why it is very important for businesses to protect their trademarks in line with the protection of commercial reputation and competition market requirements. In order for a trademark to be protected, it is stipulated in most national legal systems that the trademarks be registered in a specific registry. In Türkiye, in order to protect the trademarks, it is needed to make an application to The Turkish Patent and Trademark Office (“Türk Patent ve Marka Kurumu” and “TPMK”).

Continue reading “ALL ASPECTS OF THE TRADEMARK REGISTRATION PROCESS IN TÜRKİYE”

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI VE GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ

Türk hukukunda marka bir teşebbüsün mallarının ya da hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal yada hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretler olarak tanımlanmaktadır. Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) tescil edilmiş marka sahiplerine güçlü koruma sağlamaktadır. Ancak tescil edilmiş olan markayı tescil tarihinden önce yaratarak kullanmaya başlayan ve piyasada belli bir oranda tanınır hale getirmiş olan kişi gerçek hak sahibi olarak markayı tescil ettirmiş olan hak sahibine karşı bazı haklar ileri sürebilir. SMK m.6/3 tescil edilmemiş olan ama kullanılmış ve belli bir oranda tanınır hale gelmiş olan bir işaret üzerinde bir hak elde edildiğini kabul etmekte ve gerçek hak sahibine tescile itiraz imkanı getirmektedir.

Continue reading “TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI VE GERÇEK HAK SAHİPLİĞİ İLKESİ”

MARKA HAKKININ İHLALİNDE TAZMİNAT DAVALARI

Markanın aynısının veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin, marka sahibinin izni olmaksızın başka mal veya hizmetlerde kullanmak marka hakkının ihlalini oluşturur. Oluşan marka ihlali nedeniyle uğranılan zararların tazmini için 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“Kanun”) uyarınca maddi, manevi ve itibar tazminat davası açılabilmektedir. Bu yazımızda kısaca marka hakkına tecavüz sonucu açılabilecek tazminat davalarına değinmeye çalışacağız.

Continue reading “MARKA HAKKININ İHLALİNDE TAZMİNAT DAVALARI”

SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İşbu çalışmanın amacı, ‘Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nın marka bölümü ile ilgili olarak okuyucuyu genel itibarıyla bilgilendirmektir.

06.04.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan ‘Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı ‘ ile marka, patent ve tasarımla ilgili 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler tek bir çatı altında toplanmıştır.

Continue reading “SINAİ MÜLKİYET KANUNU TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ”

“ÇAKMA” ÜRÜNLERLE HUKUKİ MÜCADELE VE YABANCI YATIRIMCI

Marka haklarının hukuki koruması, sahtecilik ve taklitçilikle mücadele bugün özellikle tanınmış marka sahiplerinin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmaktadır. Taklit ürünlerin orijinallerine kıyasla çok ucuz olmaları ve orijinalleri ile neredeyse aynı olan görüntüleri nedeniyle bu ürünler tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Taklit ürünlerin tüketiciler tarafından kullanımı ciddi seviyelere ulaşmış; bu alan büyük bir pazar haline gelmiştir.

Continue reading ““ÇAKMA” ÜRÜNLERLE HUKUKİ MÜCADELE VE YABANCI YATIRIMCI”