FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA İÇİN İŞÇİNİN YAZILI ONAYININ ALINMASI

İş hukuku mevzuatına göre, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçinin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Söz konusu onay, her yılbaşında işçilerden yazılı olarak alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Yargıtay kararlarına göre, böyle bir onayının bulunmaması halinde, işçinin fazla çalışma yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

Bu bilgilerden hareketle işçi, iş sözleşmesinde fazla çalışmaya onay vermiş olsa dahi, söz konusu onayın her yılbaşında yenilenmesi gerektiğinden, 2017 yılı başında da ayrıca yazılı onay alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz. 

Vedia Nihal Koyuncu
Avukat, LL.M.

ARALIK 2016  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: