ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ (ETBİS)’NE KAYDINIZI YAPTIRDINIZ MI?

Bilindiği üzere 6563 Sayılı Kanun kapsamında hazırlanan E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ 11/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi kurulması ile e-ticaret şirketlerinin sisteme kayıt ve bildirimi yükümlülükleri düzenlenmiştir.

Buna göre kendine ait ortamda e-ticaret yapan hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcılara e-ticaret ortamı yaratan aracı hizmet sağlayıcılar faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olacaktır. Gerçek kişiler tarafından yapılacak bildirimler kendileri veya yetkili temsilcileri, tüzel kişiler tarafından yapılacak bildirimler ise yetkili temsilcileri tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ETBİS’e yapılacaktır. Bildirimi yapacak bu kişilerin MERSİS ve ESBİS üzerinden doğrulamaları sağlanacak olup bu sistemler üzerinden doğrulanmayan kişilerin kaydı yapılmayacaktır. Halihazırda kendine ait ortamda e-ticaret yapan hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcılara e-ticaret ortamı yaratan aracı hizmet sağlayıcılar ise, ETBİS kayıt ve bildirim yükümlülüklerini 01/12/2017 tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmeleri gerekmektedir. Kayıt ve bildirim yükümlülüğü bulunan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren yine otuz gün içinde, elektronik ticaret faaliyeti sona eren hizmet sağlayıcılar ile aracılık faaliyeti sona eren aracı hizmet sağlayıcılar ise bu durumu faaliyetlerinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde bildirecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılacak denetlemede, ETBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında 5 Bin TL’den 20 Bin TL’ye kadar idari para cezası verilebilecektir.

Kayıt sırasında ETBİS’e;

  • Gerçek veya tüzel kişi tacirler için MERSİS numarası ve vergi kimlik numarası,
  • Esnaf ve sanatkârlar için T.C Kimlik numarası ve vergi kimlik numarası

ile elektronik ticaret veya aracılık faaliyetinde bulunulan mobil uygulama ve alan adı bilgileri girilecektir.

Öte yandan, ETBİS’e kayıt edilen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar kendilerine ilişkin olarak;

  • Tebligata elverişli KEP adresi,
  • Elektronik ticaretin türü,
  • Elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri,
  • Elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü,
  • Elektronik ticaret ortamında sunulan ödeme yöntemleri,
  • Elektronik ticaret ortamında ikinci el malların satışa sunulup sunulmadığı ve satışa sunulan ikinci el malların türü,

gibi hususlarda bildirimde bulunacaktır.

Ayrıca elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmi her yıl bildirilecektir.

Bunun yanında, ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, Bankalar arası Kart Merkezi Anonim Şirketi, kargo ve lojistik işletmecileri, elektronik ticaret altyapı sağlayıcıları ve aracı hizmet sağlayıcıları internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin bilgileri aylık dönemler halinde ETBİS’e bildirecektir. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24.00’e kadar iletilecektir.

Av. Duygu Tokadam Subaşı

ARALIK 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: